Privacyverklaring

Privacy beleid GeeFix NL-EU

GeeFix NL-EU respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen, hun doel en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgsystemen op de website accepteert, plaatsen wij geen niet-anonieme analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Door deze website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van het privacy beleid die beschikbaar is op de website is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens GeeFix NL-EU gevestigd aan Aletta Jacobsstraat 38, 7844PB, Veenoord, Nederland en geregistreerd onder KvK-nummer 66889995. GeeFix NL-EU is een dochteronderneming van de handelsnaam DAT Training Dit privacy statement is van toepassing op al deze handelsnamen en bijbehorende webshops.

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot de website en gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website of de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden, of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de administrateur niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of het afzien van juridische stappen.
Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde:
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk zijn. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en informatie die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke procedures tegen u:
Artikel 6 - Verzameling van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door GeeFix NL-EU, onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een natuurlijk persoon of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online-identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de beheerder voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en indien nodig voor het afhandelen van uw bestellingen.
Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van de AVG heeft eenieder recht op inzage en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens, of op beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@geefix.eu

Bij elk verzoek moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeleverd worden, met handtekening en met vermelding van het adres waarop u bereikbaar bent. U ontvangt binnen 1 maand na het ingediende verzoek een reactie op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna de persoonlijke gegevens niet langer worden beschermd door de bepalingen van deze privacyverklaring.

Indien bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de beheerder. Indien u deze niet wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@geefix.eu

Als u tijdens het bezoeken van de website persoonlijke gegevens tegenkomt, moet u zich onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik bij elke handeling die de privacy van die persoon / personen schendt. GeeFix NL-EU en de beheerder zijn op geen enkele manier verantwoordelijk in bovenstaande situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De gegevens die door de websitebeheerder worden verzameld, worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.